STENVERS
loopbaanadvies coaching training

Praktijk voor persoonlijke en professionele ontwikkeling


Achtergrond van Josée Stenvers


Zover ik mij kan herinneren ben ik altijd geboeid geweest door mensen en hun gedrag, passies, patronen en valkuilen. Wat ‘bezielt’ mensen?

Ik ontkwam er niet aan om ook mijn eigen gedrag en bezieling onder de loep te nemen. Zowel in mijn werk en opleidingen als in mijn privé-leven en moeder zijn, heb ik daar het nodige in ervaren en van geleerd. Ik heb een sterk ontwikkelde intuïtie en kan snel zien wat de kern van de vraag of het probleem is.

 

Mijn visie

Er is geen antwoord op het ‘waarom’ van de dingen die gebeuren; de grootste uitdaging er actief mee om te gaan en van te leren, ligt in ons-zelf.

Het gaat er mij niet alleen om wat iemand doet, maar vooral om wie iemand is. Als mensen zichzelf laten zien, gehoor geven aan hun bezieling en daar de verantwoordelijkheid voor nemen, zal dit ook zijn vruchten afwerpen in hun omgeving en de organisaties waarin zij werken.

De veranderbaarheid van mensen impliceert een veranderbaarheid van organisaties. Wanneer organisaties energie steken in hun medewerkers, heeft dat ‘werking’ in de organisaties zelf. Hernieuwde inzet werkt dan als de steen die je in het water gooit.

 

Hoe werk ik ?

In een vraag naar coaching is de eerste stap de bereidheid om naar jezelf te kijken. Dit kan soms moeilijk en zelfs pijnlijk zijn, maar het kan ook een bevrijdende lach oproepen. Humor is voor mij dan ook vanzelfsprekend in het werken met mensen; het maakt de zoektocht luchtiger en lichter en opent meer perspectieven. Ik ben vrij direct in mijn manier van werken maar altijd vanuit mijn hart en intuïtie. Daarbij ben ik een ‘vormgever’ met een scherpe geest. Resultaatgerichtheid is voor mij essentieel.
Zo werk ik met mijn hart, hoofd, handen en humor.

In loopbaantrajecten ben ik met mensen op zoek naar wat hen innerlijk ‘bezielt’. Veelal blijkt dat het CV -de ‘uiterlijke lijn’- een afspiegeling is van een ontwikkeling die ‘vanzelf zo gelopen is ‘ en soms ver verwijderd van de oorsprong en passie(s), de ‘innerlijke lijn’. De gezamenlijke zoektocht richt zich op de verbinding van deze lijnen, welke competenties verder ontwikkeld kunnen worden én welke concrete stappen iemand kan ondernemen om het gewenste doel te bereiken.

In teambegeleiding en trainingen werk ik vanuit dezelfde visie. Ik vraag nu van mensen niet alleen de bereidheid om naar zichzelf te kijken, maar ook om zich open te stellen voor de ander. Veiligheid is hierbij onontbeerlijk. Het creëeren van een open sfeer, waarin men durft te leren, is voor mij de belangrijkste voorwaarde om met elkaar aan de slag te gaan.

 

Werkervaring

Sinds 1972 ben ik in en voor het onderwijs werkzaam, aanvankelijk als onderwijzeres/remedial-teacher en docent. Vanaf 1985 werkte ik achtereenvolgens als Locatieleider en lid van het Directieteam in het toenmalige KMBO, als Opleidingsmanager met deelname aan het Directieteam in het (kunst)HBO en als loopbaanadviseur-coach-trainer bij een groot landelijk adviesbureau voor het onderwijs.
Daarnaast was ik 20 jaar mede-schrijver en acteur bij Meespeel-theatergroep KAST.
Begin 2001 startte ik als zelfstandig loopbaanadviseur, coach, trainer en trainingsacteur. Vanaf die tijd heeft mijn werkterrein zich verbreed.

Als freelance consultant, (loopbaan)coach, docent en supervisor ben ik o.a. 10 jaar verbonden geweest aan Adviesbureau Hoogendijk en 3 jaar aan de Beroepsopleiding Loopbaan Adviseur van Vista Nova (methode Hoogendijk).

 

Opleidingen

2000: Senior-opleiding Loopbaanadviseur / Adviesbureau Hoogendijk

1990: I T I P (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie). 1990-1997 : 'Innerlijke Leiding' (vervolg ITIP opleiding)

1988: Management / Universiteit van Amsterdam

1979: Academie voor Expressie door Woord en Gebaar (docent drama)

1972: Pedagogische Academie + Hoofdakte

Tevens volgde ik opleidingen Haptonomie- haptotherapie, (Drama)schrijven, Droomanalyse, en de Griekse taal.

Voor een uitgebreider CV verwijs ik naar mijn LinkedIn-profiel.